Słowo JM Rektora na zakończenie obchodów 70-lecia SUM

Szanowni Państwo,

kończy się rok obchodów 70-lecia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Przez ostatnie dwanaście miesięcy wspominaliśmy dokonania naszych wielkich poprzedników i podejmowaliśmy kolejne działania na rzecz budowy nowoczesnej, przyjaznej studentom i pracownikom Uczelni.

W tym roku po raz drugi Śląski Uniwersytet Medyczny został uwzględniony w ostatnim zestawieniu Academic Ranking of World Universities znanym jako Lista Szanghajska (ARWU World Top 500 Candidates 2018). Uczelnia dołączyła także do elitarnego grona instytucji, które uzyskały prestiżowe Logo HR Excellence in Research, nadawane przez Komisję Europejską instytucjom prowadzącym działalność badawczo-rozwojową, a także została sygnatariuszem Magna Charta Universitatum – dokumentu, który przez międzynarodowe środowisko uniwersyteckie nazywany jest standardem w przynależności do międzynarodowej społeczności, podzielającej te same wartości i cele akademickie. Zostaliśmy także zaproszeni do udziału w debacie oxfordzkiej podczas Oxford Summit of Leaders 2018 – prestiżowego wydarzenia organizowanego przez The Academic Union of Oxford. Nasz Uniwersytet reprezentował tam Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański.

Uroczystości z okazji 70-lecia Uczelni trwały cały rok. Jednym z głównych punktów obchodów był majowy „Piknik Pokoleń” – największy w historii SUM zjazd pracowników i absolwentów. Miejscem spotkania był kampus uczelni w Zabrzu-Rokitnicy, pierwsza siedziba ówczesnej Akademii Lekarskiej. Szczególnie dla absolwentów, którzy wrócili tu po wielu latach był to dzień pełen emocji i wzruszeń.

Także tegoroczna inauguracja roku akademickiego miała wyjątkowo odświętny charakter. Uczelnia była gospodarzem posiedzenia Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych oraz Konwentu Dziekanów Wydziałów Lekarskich Uczelni Publicznych. Do Katowic zjechali przedstawiciele wszystkich uniwersytetów medycznych w kraju, by dyskutować m.in. na temat ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0) oraz funkcjonowaniu szpitali klinicznych.

Inauguracja roku akademickiego była także okazją do podziękowań najbardziej zasłużonym pracownikom Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, którym wręczono ministerialne odznaczenia oraz Medale SUM. Udało nam się sprawić, że ten wyjątkowy rok pozostawi po sobie trwałe ślady w postaci dwóch Centrów Symulacji Medycznej, boiska wielofunkcyjnego oraz Muzeum Medycyny i Farmacji, którego otwarcie symbolicznie kończy obchody jubileuszu.

Wraz z zakończeniem obchodów 70-lecia, strona www.70lat.sum.edu.pl, przestanie być uzupełniana o nowe treści, a jej dotychczasowa wersja będzie dostępna na portalu Biblioteki Głównej SUM. Kto wie, może nasi następcy z okazji 80-lecia wrócą do pomysłu prowadzenia strony jubileuszowej i dopiszą historię kolejnej dekady działalności Uczelni.

W przededniu Świąt Bożego Narodzenia pozostaje mi złożyć całej społeczności akademickiej życzenia spokoju i radości w rodzinnym gronie oraz wielu sukcesów na nadchodzące lata. Jestem przekonany, że przed naszą Uczelnią wiele jeszcze równie pięknych jubileuszów.

Z wyrazami szacunku
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki
Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Wiadomości
Wspomnienia Pracowników Uniwersytetu
Copyright © 2017. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach