Studencki Ruch Naukowy (1948-1970)

 

Prof. dr hab. n. med. Antoni Dyduch

Powstanie i rozwój Naszej Uczelni oraz studenckiego ruchu naukowego są ze sobą nierozerwalnie związane. Nasza Uczelnia została powołana rozporządzeniem Rady Ministrów (Dz. U. 1948, nr 21, poz.146) jako Akademia Lekarska w Bytomiu. Była to wówczas ósma wyższa szkoła medyczna w Polsce. Siedzibą Uczelni były nieruchomości Spółki Brackiej w Rokitnicy, ówczesnej dzielnicy Bytomia. Dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 czerwca 1948 r. powołano pierwsze władze akademii. Rektorem został mianowany prof. zw. dr hab. med. Brunon Nowakowski. Prorektorem prof. zw. dr hab. med. Franciszek Groer. Dziekanem Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologicznego prof. zw. dr hab. med. Tadeusz Pawlikowski a prodziekanem prof. nadzw. dr hab. med. Mieczysław Jankowski.

Wkrótce jednak, bo już w październiku 1949 r., na mocy rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. 1949, nr 58, poz. 452) nastąpiła zmiana nazwy naszej Uczelni na Śląska Akademia Medyczna im. Ludwika Waryńskiego. Już 14 marca 1949 r. powstało w niej Koło Naukowe Medyków, które rozpoczęło działalność w ramach Federacji Polskich Organizacji Studenckich – zrzeszenia różnych organizacji studenckich, politycznych, samopomocowych (Bratnia Pomoc) i Koła Naukowego Medyków. Funkcję przewodniczącego pełnił student Jan Marek, wiceprzewodniczącego i sekretarza Jan Szczygłowski a skarbnikiem była Zofia Rydzewska.

Pierwszym kuratorem Koła Naukowego Medyków był prof. zw. dr hab. med. Tadeusz Pawlikowski, który jednocześnie był dziekanem Wydziału Lekarskiego, a także kierownikiem Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Ogólnej. W 1950 r. na I Kongresie Studentów Polskich powstało Zrzeszenie Studentów Polskich, które przejęło działalność federacji. Pod patronatem Komisji Nauki ZSP ruch naukowy w Śląskiej Akademii Medycznej został zreformowany i powstało Studenckie Koło Naukowe, którego pierwsze zebranie odbyło się w Zabrzu Rokitnicy 20 lutego 1951 r. Przewodniczącym pierwszego zarządu SKN został Zbigniew Cygan – student, który równocześnie pełnił funkcję asystenta w Katedrze Chemii Fizjologicznej. Funkcję kuratora SKN objął ponownie prof. zw. dr hab. med. Tadeusz Pawlikowski. W momencie powstania koło liczyło 32 członków, którzy pracowali w pięciu sekcjach: anatomii prawidłowej, histologii i embriologii, fizjologii, chemii fizjologicznej i mikrobiologii.

Pobierz pełen tekst w formacie PDF

 

CATEGORY: WSPOMNIENIA
Copyright © 2017. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach