Obozy społeczno-wychowawcze

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Brus

Poniższym wspomnieniem pragnę przywołać postać Wspaniałego Człowieka, Naukowca, Wychowawcy i Przyjaciela Młodzieży, który w latach 60. i 70. XX wieku był twórcą koncepcji i pierwszym kierownikiem wakacyjnych obozów naukowych naszej Uczelni, zwanych wówczas Obozami Społeczno-Wychowawczymi. Przez wiele lat odbywały się one w Jaszowcu, obecnie dzielnicy Ustronia.

Z Profesorem Jerzym Szaflarskim współpracowałem na trzech płaszczyznach: naukowej – jako kierownikiem Katedry Mikrobiologii, wychowawczej – jako opiekunem obozów społeczno-wychowawczych oraz w studenckim ruchu naukowym – jako kuratorem STN SAM.

Osobiście profesora poznałem w pierwszej połowie lat. 60. Będąc młodym asystentem w Katedrze Farmakologii ŚAM w Rokitnicy, pracując pod kierunkiem Prof. Tadeusza Chruściela, brałem udział w badaniach dotyczących prób leczenia doświadczalnej toksoplazmozy u myszy, które koordynował Profesor Jerzy Szaflarski, kierownik Katedry Mikrobiologii. Za cykl tych badań cały zespół otrzymał w 1968 r. zespołową Nagrodę Naukową Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Współpraca naukowa dotycząca toksoplazmozy trwała około 8 lat i dobiegła końca na początku lat 70., po wyjeździe Profesora T. Chruściela do Szwajcarii, do WHO.

W 1967 roku Profesor Szaflarski, dowiedziawszy się o mojej pasji filmowej (zob. wspomnienie R. Brusa pt. „Moje pasje. Działalność dokumentacyjna – fotograficzna i filmowa”), zaproponował mi wyjazd na Obóz Społeczno-Wychowawczy do Jaszowca w celu udokumentowania na taśmie filmowej jego przebiegu. Wówczas po raz pierwszy dowiedziałem się o Obozie. Dobrałem sobie „asystenta”, ówczesnego studenta Koła Naukowego Katedry Farmakologii Andrzeja Sokołę i jako „ekipa filmowa”, za przyzwoleniem Pana Profesora T. Chruściela zostaliśmy oddelegowani do uczestnictwa w Obozie Społeczno-Wychowawczym w Ustroniu-Jaszowcu we wrześniu 1967 r. na okres 3 tygodni. Tam poznałem po raz pierwszy drugą twarz Profesora – wychowawcy. Dotychczas wiedziałem tylko, że Prof. Szaflarski był kuratorem Studenckiego Towarzystwa Naukowego ŚAM.

Na miejscu, jako uczestnik Obozu zorientowałem się, że dostąpiłem ogromnego zaszczytu i wyróżnienia będąc włączony w tak, jak zrozumiałem, elitarny zespół. Dowiedziałem się, że obozy te są organizowane od 1961 roku, a ich uczestnicy, studenci pod kierunkiem lekarzy różnych dyscyplin, prowadzili szeroko zakrojone badania profilaktyczne dzieci szkół powiatu cieszyńskiego. Mając specjalizację z pediatrii włączony zostałem do grupy pediatrycznej i brałem udział w badaniach.

Pobierz pełen tekst w formacie PDF

CATEGORY: WSPOMNIENIA
Copyright © 2017. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach