Studencki Krąg Instruktorski ZHP przy Śląskiej Akademii Medycznej w latach 1958 – 1988

Opracowano przez:

prof. dr hab. n. med. Krystynę Karczewską , emerytowaną profesor ŚAM, Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii w Zabrzu do 30 września 2006 roku oraz
prof. dr hab. n. med. Annę Obuchowicz, Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Pediatrii w Bytomiu SUM w Katowicach.

„Podajmy sobie dłonie
i mocno zwiążmy krąg,
niech iskra twórczej pracy
przenika z rąk do rąk.

Romantyzm naszych marzeń
w powszedni wplećmy dzień.
Chodźmy dalej,
chodźmy wyżej, ponad cień.
Instruktorski zwiążmy krąg.
Niech przyjaźń krzepi pracę naszych rąk.”

    /Piosenka instruktorów ZHP/

W styczniu 1958 roku grupa studentów Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu – Rokitnicy i równocześnie instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego założyła jedną z pierwszych w Polsce drużyn harcerskich na wyższej uczelni – 32. Sanitarną Drużynę Instruktorską ZHP.

Studenci-instruktorzy z różnych lat studiów medycznych pochodzili z macierzystych hufców Związku Harcerstwa Polskiego na Śląsku. Pierwszym drużynowym został Stanisław Kozak, student V roku. Działalność drużyny miała początkowo charakter eksperymentalny. Organizowano dla studentów Akademii i harcerzy z hufca Zabrze akcje sanitarne, zajęcia turystyczne i kulturalne. W miarę upływu lat formy działalności drużyny stawały się coraz bardziej dojrzałe i zaczęły obejmować szerzej środowisko studenckie, harcerskie i miejscowe społeczeństwo.

Zadania, które postawili sobie wtedy studenci-instruktorzy były, jak na ich wiek, bardzo ambitne. Celem było kształtowanie wśród przyszłych lekarzy postaw patriotycznych i zamiłowania do pracy społecznej. Jako instruktorzy – poprzez swoją pracę chcieli zapewnić harcerstwu wykształconych instruktorów specjalnościowych, a jako studenci nie chcieli być bierni, włączyli się czynnie w uczelniany ruch naukowy, kulturalny i turystyczny.

Dzięki  zapałowi i pomysłowości studentów-harcerzy zorganizowano własnymi siłami w nieczynnej piwnicy budynku Domu Studenckiego ŚAM w Rokitnicy klub harcerski „Czarny kot”. Najwięcej własnej pracy w powstanie tego klubu włożyli studenci: druhna Maria Pamucka i druh Andrzej Kwolek.

W nowo powstałym Klubie odbywały się zbiórki, spotkania z ciekawymi ludźmi, wieczory poetyckie. Tu występował stworzony w tym samym czasie przez harcerzy zespół teatralny „Sowizdrzał”. Zespół ten pod kierownictwem Marka Wojciechowskiego, przy stałej pomocy studentów: Mirosławy Wesoły i Seweryna Sowiaka, występował bezinteresownie nie tylko na Uczelni, ale również na terenie szpitali klinicznych i zakładów przemysłowych. Do pracy włączyli się czynnie Wacław Lorenc, Kazimierz Drosik, Antoni Krajewski i inni.

W piwnicy „Czarny kot” prowadzono szkolenia dla studentów medycyny, którzy w okresie letnim sprawowali funkcje higienistów na licznych koloniach i obozach harcerskich. Studenci-harcerze zabezpieczali medycznie imprezy Katowickiej Komendy Chorągwi ZHP, takie jak duże zloty, rajdy.

Studenci-instruktorzy skupieni w 32. Sanitarnej Drużynie Instruktorskiej wspólnie z Radą Uczelnianą Związku Studentów Polskich (ZSP) założyli klub turystyczny „Ostańce”, którego prezesem został Piotr Mikołajczyk.

W 1961 roku zorganizowano po raz pierwszy Ogólnopolski Rajd Szlakiem Orlich Gniazd po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, terenach wtedy jeszcze mało znanych. W latach 1959 – 1962 w szkołach w Zabrzu-Rokitnicy zorganizowano cztery nowe drużyny harcerskie, którym pomagali poprzez wspólne organizowanie biwaków, rajdów, ognisk.

Pobierz pełen tekst w formacie PDF Obejrzyj zbiór fotografii powiązanych z tymi wspomnieniami

CATEGORY: WSPOMNIENIA
Copyright © 2017. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach