Gratulacje i podziękowania

Z okazji jubileuszu 70-lecia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na ręce JM Rektora wpłynęły podziękowania i gratulacje. Za wszystkie dziękujemy!

 

 

 

Dyplom Uznania ze strony Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach

 

Podziękowania ze strony Marszałka Województwa Śląskiego

 

Podziękowania ze strony Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

 

Gratulacje i życzenia ze strony Komendanta Szkoły Policji w Katowicach

 
 

Gratulacje i życzenia ze strony Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

 
 
CATEGORY: WIADOMOŚCI
Copyright © 2017. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach