Uroczyste posiedzenie KRAUM, Konwent Dziekanów i spotkania towarzyszące

Kończącym się obchodom 70-lecia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i inauguracji roku akademickiego 2018/2019 w towarzyszyło w dniu 4 października 2018 r. posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych oraz Konwentu Dziekanów Wydziałów Lekarskich Uczelni Publicznych, a także spotkanie  kierowników Dziekanatów Wydziałów Lekarskich.  W spotkaniach  uczestniczyli również  przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia.

CATEGORY: WIADOMOŚCI
Copyright © 2017. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach