Uroczystość otwarcia Muzeum Medycyny i Farmacji SUM

Uroczystość otwarcia Muzeum Medycyny i Farmacji
odbędzie się 12 grudnia 2018 r. o godzinie 10.00, przy ul. Ostrogórskiej 30 w Sosnowcu.

Program

10.00
Rozpoczęcie uroczystości

Wystąpienie JM Rektora
prof. dr hab. n. med.
Przemysława Jałowieckiego

Wystąpienie Dziekan
Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
prof. dr hab. n. med.
Krystyny Olczyk

Wystąpienia zaproszonych gości

Uroczyste otwarcie Muzeum Medycyny i Farmacji

Zwiedzanie pomieszczeń Muzeum

Zapraszamy!

CATEGORY: WIADOMOŚCI
Copyright © 2017. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach