Kończącym się obchodom 70-lecia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i inauguracji roku akademickiego 2018/2019 w towarzyszyło w dniu 4 października 2018 r. posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych oraz Konwentu Dziekanów Wydziałów Lekarskich Uczelni Publicznych, a także spotkanie  kierowników Dziekanatów Wydziałów Lekarskich.  W spotkaniach  uczestniczyli również  przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia.

Przez ostatnie 10-lecie istnienia naszej Uczelni corocznie, cyklicznie – odbywały się organizowane przez Pełnomocnika Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych, Pana prof. dr hab. n. med. Ryszarda Plintę, spotkania mające na celu integrację środowiskową osób pełno i niepełnosprawnych.

Wkrótce zaprezentowane zostanie w formie książki podsumowanie wszystkich Spotkań podnoszących świadomość  związaną z niepełnosprawnością  – pn.  „Z innego poziomu do ……”.

W dniu 11 października 2018 r. odbyła się ostatnia tj. X edycja spotkania. W ramach wydarzenia, odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa oraz zostały przeprowadzone dla studentów  warsztaty z aktywnej rehabilitacji. Wydarzenie zwieńczył koncert zespołu LUXTORPEDA.

W dniu 5 października 2018, tj. w dniu uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego Dziennik Zachodni opublikował ciekawy materiał z okazji 70 lat istnienia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Aby zapoznać się z artykułem, wystarczy podążać za poniższym linkiem …

5 października w auli im. Prof. W. Zahorskiego odbyła się 71. Inauguracja Roku Akademickiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.  Na uroczystość przybyli m.in.:

Wicemarszałek Sejmu RP Barbara Dolniak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski,  śląscy parlamentarzyści: Barbara Chrobak, Beata Małecka-Libera, Grzegorz Długi, Marek Wójcik oraz Senator Krystian Probierz; Prezydent Katowic Marcin Krupa i Wiceprezydent Zabrza Katarzyna Dzióba, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  Kazimierz Karolczak, Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w Ministerstwie Zdrowia Jakub Berezowski, Szef Gabinetu Politycznego Wicepremiera Jarosława Gowina  Piotr Ziółkowski,  przedstawiciele Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia Piotr Kaliszewski i Radosław Sierpiński, Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Łukasz Wojdyga.

Członkowie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych:

Prorektor ds. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – profesor  Grażyna Odrowąż-Sypniewska, JM Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – profesor Marcin Gruchała, JM Rektor Uniwersytetu Medycznego  w Lublinie – profesor Andrzej Drop, JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – profesor Radzisław Kordek, Prorektor ds. Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – profesor Wojciech Maksymowicz, JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego –profesor Mirosław Wielgoś, Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – profesor Ryszard Gellert.

Przedstawiciele władz uczelni śląskich:

JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych – profesor Antoni Cygan, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – profesor Andrzej Kowalczyk, JM Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach – profesor  Władysław Szymański, JM Rektor  Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego – profesor Krzysztof Szaflarski, JM Rektor Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego –  Ksiądz doktor Marek Panek, JM Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej  – profesor Jarosław Janicki, Prorektor ds. Nauki i Kadry Akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – profesor Barbara Kos, Prorektor ds. Nauki Akademii Wychowania Fizycznego  im. Jerzego Kukuczki w Katowicach – profesor Andrzej Małecki, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Politechniki Śląskiej – Doktor Habilitowany Tomasz Trawiński, Prorektor ds. Organizacyjno-Prawnych, Wyższej Szkoły Humanitas  –  doktor Mariusz Lekston.

Członkowie  Konwentu Dziekanów Wydziałów Lekarskich Uczelni Publicznych oraz Dziekani, Prodziekani, Kanclerze Uczelni Wyższych, Doktor Honoris Causa SUM profesor Mieczysław Chorąży, Profesorowie Honorowi SUM: Profesor Grzegorz Opala i Profesor Władysław Pierzchała. Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych – Anna Janik, Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach – profesor Jarosław Markowski, Dyrektor Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia – Jerzy Szafranowicz, Dyrektor Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – Jolanta Czaplińska-Jaszczurowska, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach – Barbara Daniel, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach – Tomasz Zjawiony oraz Honorowy Prezes RIG Tadeusz Donocik, Prezes Izby Przemysłowo – Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, Honorowy Konsul Chorwacji –Andrzej Żylak, Honorowy Wiceprzewodniczący  Rady Głównej Instytutów Badawczych – profesor Zbigniew  Śmieszek, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Sosnowiec ds. Rewitalizacji i Integracji Społeczności Lokalnej – profesor Marek Barański , Śląski Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach – Krzysztof Justyński, Zastępca Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – Dorota Wodzisławska-Czapla, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Katowicach – Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Zabrzu –Czesława Winecka, Dyrektor Naczelnego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach – dr Stanisław Dyląg, Duszpasterz Akademicki – Ksiądz Damian Copek, Prezes Zarządu Fundacji Iskierka – Jolanta Czernicka-Siwecka, Prezes Polska Press –Zenon Nowak, Koordynator Ratownictwa Medycznego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach – Jolanta Towarek, Kierownik Zakładu Służby Kryminalnej ze Szkoły Policji w Katowicach – Jacek Słobosz, Szef Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administracji Rezerwami – Zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Katowicach – major Mariusz Maury.

Prezes Akademickiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej oraz Dyrektorzy i Wicedyrektorzy szpitali klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, dyrektorzy szpitali, w których posadowione są jednostki Uczelni oraz innych instytucji, z którymi Uczelnia współpracuje, dyrektorzy Liceów Ogólnokształcących, reprezentanci stowarzyszenia absolwentów naszej Uczelni oraz studenci i pracownicy SUM.

W swoim przemówieniu JM Rektor SUM prof. Przemysław Jałowiecki  nakreślił zmiany, jakie zaszły w Uczelni na przestrzeni siedemdziesięciu lat jej istnienia i wskazał na wyzwania, jakie przyniesie przyszłość, w tym nowa Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

„Wyzwań jest wiele – podkreślił Rektor – To jak w przyszłym roku zorganizujemy naukę i dydaktykę będzie miało skutki dla rzeszy studentów, doktorantów i kadry naukowej przez następne lata. Dlatego musimy mądrze i wspólnie rozważyć planowane rozwiązania, bo w dłuższej perspektywie czasowej od ich wdrożenia będzie zależała pozycja, a nawet dalsze istnienie uczelni. Cytując Aleksandra Wielkiego, powiem: „Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne do wykonania”. Wierzę, że wraz z całą społecznością akademicką starannie przygotujemy się do nowych wyzwań tak, aby nasz Uniwersytet przeszedł przez tę transformację w jak najlepszej kondycji”.

Inauguracja była także okazją do podpisania umowy na dofinansowanie projektu kształcenia podyplomowego lekarzy metodą symulacji medycznej. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski wręczył Rektorowi SUM prof. Przemysławowi Jałowieckiemu symboliczny czek na kwotę ponad 10 mln zł. 

Jak się okazało, nie był to jedyny czek, który tego dnia został przekazany na rozwój Uczelni. Szef Gabinetu Politycznego Wicepremiera Jarosława Gowina  Piotr Ziółkowski przywiózł z Warszawy niespodziankę w postaci czeku na obligacje skarbowe zwiększające kapitał Uczelni, o wartości nominalnej 39 mln 101 tys. zł  na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Po wystąpieniach gości nastąpił moment immatrykulacji. Uroczyste ślubowanie w imieniu wszystkich nowo przyjętych studentów złożyli ich przedstawiciele z poszczególnych Wydziałów.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń państwowych i medali zasłużonym pracownikom Uniwersytetu.

Jak co roku odbyło się także  pożegnanie pracowników, którzy w roku akademickim 2017/2018 uzyskali uprawnienia emerytalne. W ich imieniu wystąpił prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń.

Tradycyjnie, uroczystość zakończył wykład inauguracyjny, który w tym roku wygłosił Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach prof. Antoni Cygan. Wystąpienie pod tytułem „Lekcja anatomii Doktora Tulpa”  przybliżyło wszystkim obecnym związki sztuki z medycyną oraz fascynację ludzkim ciałem artystów na przestrzeni wieków.

W związku z jubileuszem 70-lecia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, inauguracji towarzyszył wieczorny Koncert w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Był to prezent ofiarowany przez władze Akademii Muzycznej społeczności akademickiej SUM.

 

 

Copyright © 2017. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach