Majowy Piknik Pokoleń pozostał w pamięci wszystkich uczestników. Ludzie, atmosfera i masa wspomnień  stworzyły niepowtarzalny nastrój. Staraliśmy się utrwalić te miłe chwile na krótkim filmie – zapraszamy do jego obejrzenia na naszym uczelnianym kanale YouTube.

Wywiad z Prof. zw. dr hab. n. med. dr h. c. multi Franciszkiem Kokotem, nestorem śląskiej medycyny i wybitnym nefrologiem, byłym Rektorem Śląskiej Akademii Medycznej i wieloletnim  kierownikiem Katedry i Kliniki Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Urodzony w 1929 r. w Oleśnie prof. dr hab. n. med. Franciszek Kokot jest wybitnym internistą, nefrologiem, endokrynologiem, patofizjologiem. Ma na swoim koncie blisko 1000 publikacji naukowych. Wychował wiele pokoleń lekarzy. Jest laureatem wielu nagród, członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. Jako nauczyciel akademicki, profesor i rektor, prof. Kokot miał istotny wpływ na kształcenie studentów i większości absolwentów SUM przez kilkadziesiąt lat. Jako członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów miał wpływ na kształcenie kadr naukowych w całej Polsce w latach 1979-2006. Jako autor podręczników oddziałuje na wszystkich studentów medycyny w kraju i lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych i nefrologii. Posiada dziesięć tytułów Doktora Honoris Causa.

Z Profesorem rozmawiają: Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta (Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach) oraz Prof. dr hab. n. med. Jan Duława (Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)

Copyright © 2017. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach