A oto kilka wspólnych zdjęć pracowników Biblioteki Głównej SUM “z babeczkami”.

Dzisiaj na Wydziale Nauk o Zdrowiu Katowicach w trakcie Rady Wydziału Pracownicy i studenci świętowali Jubileusz 70-lecia powstania Naszej Uczelni. I jak zwykle było słodko 😉

Poniżej zamieszczamy fotorelację z Seminarium, które odbyło się w dniu 15 maca 2018 r. i było poświęcone historii epidemiologii na Śląsku i w Krakowie, ze szczególnym uwzględnieniem zasług prof. zw. dr hab. n. med. Brunona Antoniego Nowakowskiego, pierwszego Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Organizatorem spotkania była Katedra i Zakład Epidemiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach wraz z Polskim Towarzystwem Epidemiologii Środowiskowej. Wydarzenie miało miejsce w siedzibie Katedry Epidemiologii WLK SUM, wśród uczestników znaleźli się zarówno pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, jak i Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach. W seminarium wzięli również udział członkowie i sympatycy Polskiego Towarzystwa Epidemiologii Środowiskowej oraz Polskiego Towarzystwa Higienicznego, a także doktoranci naszego Uniwersytetu. Wykłady wygłosili:

  1. prof. dr hab. Emilia Kolarzyk, CM UJ w Krakowie: Krakowski okres działalności profesora Brunona Nowakowskiego
  2. prof. dr hab. Jadwiga Jośko-Ochojska, Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu: Profesor Brunon Nowakowski – wybitny człowiek w trudnych czasach
  3. prof. dr hab. Jan E. Zejda, Katedra i Zakład Epidemiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach: Epidemiologia środowiskowa – niewykorzystane atrybuty.

Dzisiaj na Wydziale Lekarskim w Katowicach oraz Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko -Dentystycznym w Zabrzu w trakcie Rady Wydziału Pracownicy i studenci świętowali Jubileusz 70-lecia powstania Naszej Uczelni. Poniżej krótka fotorelacja.

JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wraz z Dziekanami Wydziałów SUM mają zaszczyt zaprosić wszystkich członków Rad Wydziałów na symboliczny poczęstunek, z okazji Jubileuszu Uczelni, który odbędzie się w tygodniu, w którym 70 lat temu, w dniu 20 marca 1948 roku Rada Ministrów wydała Rozporządzenie o założeniu Akademii Lekarskiej w Bytomiu –  

  • 15 marca 2018 r. podczas posiedzenia Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach,
  • 15 marca 2018 r. podczas posiedzenia Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu,
  • 19 marca 2018 r. podczas posiedzenia Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach,
  • 22 marca 2018 r. podczas posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu,
  • 23 marca 2018 r. podczas posiedzenia Rady Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu.

Serdecznie zapraszamy!

Copyright © 2017. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach