Tak się zaczęło ...

Myśl o utworzeniu akademii lekarskiej na Górnym Śląsku kiełkowała już w czasie wojny. Wówczas to podjęto usilne starania, aby przenieść na Śląsk Polski Wydział Lekarski z Uniwersytetu w Edynburgu w Szkocji, gdyż Wydział ten tworzyli polscy lekarze naukowcy, których losy wojenne rzuciły do Anglii. Planowano nie tylko przenieść całą kadrę ale także sprzęt naukowo-dydaktyczny, włącznie z dobytkiem działającego tam Szpitala imienia Ignacego Paderewskiego. Niestety pomimo znacznego zaawansowania rozmów – z powodów politycznych – starania te nie powiodły się.

 

Po wojnie, z inicjatywą utworzenia Akademii Lekarskiej na Górnym Śląsku wystąpił w grudniu 1947 r. gen. Aleksander Zawadzki – ówczesny wojewoda śląsko-dąbrowski. Inicjatywa ta znalazła pełne zrozumienie ze strony Ministerstwa Zdrowia, które jeszcze w tym samym miesiącu powołało komisję biegłych mającą na celu zbadanie możliwości utworzenia Uczelni w następnych roku.

Najważniejsze momenty w historii SUM

Zaczynamy podróż w czasie ...
 • 1948
    20/03
  #kl

  Powołanie Akademii Lekarskiej w Bytomiu

  20 marca 1948 – rozporządzeniem Rady Ministrów została powołana Akademia Lekarska w Bytomiu, ósma wyższa szkoła medyczna w Polsce.

  8 czerwca 1948 – dekretem Prezydenta Rzeczpospolitej powołano pierwsze władze Akademii.

  3-20 września 1948 – przeprowadzono pierwsze egzaminy wstępne, przyjęto 231 kandydatów, w tym 96 na Oddział Stomatologiczny

  Październik 1949 – na mocy rozporządzenia Rady Ministrów nastąpiła zmiana nazwy Uczelni na: „Śląska Akademia Lekarska im. Ludwika Waryńskiego w Bytomiu”.

  7 stycznia 1950 – zarządzeniem Ministerstwa Zdrowia na bazie Szpitala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zabrzu przy ul. 3 Maja 13/15 powołano pierwszy szpital kliniczny ŚAM – Państwowy Szpital Kliniczny nr 1.

  Rok 1952 – ukończył studia pierwszy rocznik studentów Oddziału Stomatologicznego.
  1948 - 1952
 • 1953
    Grudzień
  #kl

  Pierwsze dyplomy lekarza …

  Grudzień 1953 – pierwszy rocznik absolwentów kierunku lekarskiego w ŚAM uzyskał dyplom lekarza

  Październik 1957– urząd rektora ŚAM objął prof. zw. dr hab. Witold Zahorski, który rozpoczął proces scalania Uczelni w Katowicach oraz budowę ośrodka akademickiego w Katowicach-Ligocie.
  1953-1957
 • 1958
    Styczeń
  #kl

  Zapada decyzja o rozbudowie – miejsce: Katowice Ligota

  Styczeń 1957 – Komisja Ministerstwa Zdrowia zaakceptowała plan lokalizacji Akademii w Katowicach. Przewidywał on budowę w Katowicach-Ligocie zespołu klinicznego, zakładów teorii medycyny oraz dwóch domów studenckich.

  30 czerwca 1957 – Wojewódzka Rada Narodowa w Katowicach podjęła uchwałę nr 9/58 w sprawie utworzenia Wydziału Farmaceutycznego w ŚAM

  11 października 1960 – prof. zw. dr hab. Brunon Nowakowski, organizator i pierwszy rektor ŚAM otrzymał pierwszy w historii Uczelni doktorat honoris causa.
  1958-1962
 • 1966
    Wrzesień
  #kl

  Pierwszy w Polsce przeszczep nerki

  Rok 1964 – Z inicjatywy dr hab. Bożeny Hager-Małeckiej powstał Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej dla Dzieci w Murckach oraz Wojewódzki Ośrodek Psychiatrii Dziecięcej w Zbrosławicach

  Wrzesień 1966 – prof. Józef Gasiński dokonał pierwszego w Polsce przeszczepu nerki od żywego dawcy (w tym samym roku wykonał trzy takie przeszczepy).
  1963 - 1967
 • 1969
     
  #kl

  Śląskie płuco-serce i pierwszy na Śląsku rozrusznik serca

  Rok 1969 – Do użytku zostało dopuszczone „śląskie płuco-serce”, skonstruowane przez dr. n. med. Zygmunta Antoszewskiego, we współpracy z Politechniką Śląską. Aparat umożliwiał przeprowadzanie zabiegów na otwarty sercu w krążeniu pozaustrojowym.

  Rok 1969 – Prof. Hózef Gasiński wspólnie z zespołem kierowanym przez dr. hab. Leszka Gieca po raz pierwszy na Śląsku dokonali wszczepienia rozrusznika serca.

  26 maja 1971– zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej powołano w ŚAM Wydział Farmaceutyczny

  23 sierpnia 1971– na mocy rozporządzenia Rady Ministrów siedzibą Śląskiej Akademii Medycznej im. L. Waryńskiego stało się miasto Katowice.

  Marzec 1972– w Klinice Okulistyki w Katowicach dokonano pierwszego w Polsce przeszczepu rogówki.
  1968 - 1972
 • 1973
    20/12
  #kl

  Rozpoczyna działalność Centralny Szpital Kliniczny w Katowicach-Ligocie

  1 października 1973 – siedziba Wydziału Farmaceutycznego została przeniesiona z Zabrza-Rokitnicy do Sosnowca na ul. Jagiellońską 4

  20 grudnia 1973 – zarządzeniem Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej został powołany Centralny Szpital Kliniczny w Katowicach-Ligocie. Pierwszym dyrektorem szpitala był dr n. med. Zbigniew Kalina.

  12 lipca 1974 – zarządzeniem Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej został powołany Wydział Pielęgniarski ŚAM z siedzibą w Katowicach-Ligocie – druga tego typu placówka w Polsce po lubelskiej. Pierwszym dziekanem został doc. Dr n. med. Stanisław Tokarz.

  Czerwiec 1975 – uruchomiono w ŚAM drugi Wydział Lekarski w Katowicach, utworzony wyniku podziału dotychczasowego Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym. Pierwszym dziekanem został doc. Dr hab. Marek Machalski.

  1 grudnia 1976 – odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów magisterskich pierwszym 40 absolwentom Wydziału Farmaceutycznego ŚAM.
  1973 - 1977
 • 1979
    Grudzień
  #kl

  ŚAM wydała dziesięciotysięczny dyplom ukończenia studiów

  Wrzesień 1978 – prof. prof. Bolesław Gwóźdź i Mieczysław Krause skonstruowali aparat do nauki chodzenia dla chorych z porażeniem połowicznym.

  Grudzień 1979 – ŚAM wydała dziesięciotysięczny dyplom ukończenia studiów.

  Rok 1980 – w I Klinice Kardiologii w Katowicach-Ochojcu rozpoczęto stosowanie diagnostyki i terapii inwazyjnej, we współpracy z kardiochirurgami i chirurgami naczyniowymi. Jako pierwsza na Śląsku, Klinika wprowadziła elektroterapię serca.

  Maj 1981 – wyłonione demokratyczne Uczelniane Kolegium Elektorów dokonało wyboru władz: pierwszym w historii ŚAM rektorem elektem został prof. nadzw. dr hab. Zbigniew S. Herman.
  1978 - 1982
 • 1985
    Listopad
  #kl

  Pierwszy uwieńczony sukcesem zabieg transplantacji serca

  Rok 1984 – w IV Katedrze i Klinice Kardiochirurgii w Zabrzu wprowadzono metodę przezskórnej plastyki tętnic wieńcowych.

  Rok 1984 – zespół Katedry Bromatologii Wydziału Farmaceutycznego ŚAM pod kierunkiem doc. Dr. hab. Wiesława Chorążego, wspólnie z pracownikami Kopalni Soli w Bochni, opracował i wprowadził do produkcji preparat Kolasol, leczący rany, oparzenia i odleżyny. Pierwsza seria leku została skierowana do szpitali leczących oparzenia.

  Listopad 1985 – doc. dr hab. Zbigniew Religa wraz z zespołem chirurgów Katedry i Kliniki Kardiochirurgii w Zabrzu przeprowadził pierwszy uwieńczony sukcesem, a drugi w historii polskiej medycyny, zabieg transplantacji serca.

  6 lipca 1986 – powstało Śląskie Centrum Pediatrii ŚAM, którego dyrektorem została prof. Bożena Hager-Małecka, wprowadzając nowatorskie metody leczenia zapewniające dziecku stałą opiekę lekarza i skrócenie pobytu w szpitalu.

  Grudzień 1986 – otwarto w Katowicach-Ochojcu Górnośląski Ośrodek Kardiologii, zorganizowany przez prof. dr hab. Leszka Gieca.

  Rok 1987 – w IV Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń w Zabrzu dokonano drugiego w Polsce udanego przeszczepu wątroby.
  1983 - 1987
 • 1988
    Kwiecień
  #kl

  Pierwsza w Polsce transplantacja serca u dziecka

  Kwiecień 1988 – w Katedrze i klinice Kardiologii Dziecięcej w Zabrzu przeprowadzono pierwszą w Polsce transplantację serca u dziecka.

  5 lutego 1990 – został oddany do użytku Szpital Kliniczny nr 5 ŚAM, w którym zlokalizowano kliniki okulistyczne.

  Marzec 1990 – uchwałą Senatu ŚAM ustalono nazwę Uczelni: Śląska Akademia Medyczna w Katowicach.

  Rok 1991 – prof. Kornel Gibiński jako pierwszy został uhonorowany najwyższym odznaczeniem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego „Gloria Medicinae”. W tym samym roku odznaczenie to otrzymali również prof. Franciszek Kokot oraz Zbigniew Religa.
  1988 - 1992
 • 1997
    Luty
  #kl

  Pierwszy w Polsce allogeniczny przeszczep szpiku kostnego

  Luty 1995 – z inicjatywy rektora Władysława Pierzchały utworzono Diagnostyczne Centrum Zdrowia Kobiety w Katowicach-Ligocie, jako pierwszy w Polsce Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, który założyła uczelnia wyższa.

  1 stycznia 1996 – Minister Zdrowia powołał Szpital Kliniczny nr 6 – Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach-Ligocie. Powstała m.in. pierwsza na Śląsku pracownia tomografii komputerowej wyposażona w system firmy Siemens.

  Luty 1997 – w Katedrze i Klinice Hematologii w Katowicach dokonano – pod kierownictwem prof. dr. hab. Jerzego Hołowieckiego – pierwszego w Polsce allogenicznego przeszczepu szpiku kostnego.
  1993 - 1997
 • 2001
    19/06
  #kl

  Dyplomy dla pierwszych absolwentów studiów medycznych prowadzonych w języku angielskim

  Rok 1998 – prof. dr hab. Marian Zembala przystąpił do programu transplantacji pojedynczego płuca, dając początek nowej, nieznanej dotąd w Polsce, dziedzinie transplantacji płuc.

  Czerwiec 2000 – na bazie Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu został powołany Szpital Kliniczny nr 7 ŚAM.

  1 lutego 2001 – w Oddziale Neurochirurgii Katedry i Kliniki Chirurgii Dziecięcej we współpracy z Kliniką Neurologii Wieku Rozwojowego przeprowadzono pierwszą na Śląsku operację padaczki lekoopornej.

  19 czerwca 2001 – na Wydziale Lekarskim w Katowicach, podczas uroczystości w Sali im. prof. Jerzego Szaflarskiego, dyplomy otrzymali pierwsi absolwenci studiów medycznych prowadzonych w języku angielskim.

  30 października 2001 – zespół kardiochirurgów Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, pod kierunkiem prof. dr hab. Mariana Zembali przeprowadził unikaną w skali kraju operację jednoczesnego przeszczepienia serca i płuc.

  Grudzień 2001 – w Katowicach-Ligocie otwarto aulę wykładową A3 oraz dziekanat nowo powołanego Wydziału Opieki i Oświaty Zdrowotnej ŚAM.

  18 lipca 2002 – w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach-Ligocie przeprowadzono pierwszy na Śląsku zabieg wszczepienia nerwu błędnego 12-letniej dziewczynce chorującej na padaczkę. Zespołem lekarzy kierował dr Marek Madera, adiunkt Katedry i Kliniki Chirurgii Dziecięcej.

  30 sierpnia 2002 – w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu dwa zespoły, kardiochirurgiczny i nefrologiczny, wykonały z sukcesem pierwszą w Polsce jednoczesną transplantację serca i nerki.
  1998 - 2002
 • 2006
    30/03
  #kl

  Sejm RP uchwalił: Śląska Akademia Medyczna staje się Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach

  25 kwietnia 2003– przeprowadzono pierwszą udaną operację przeszczepu pojedynczego płuca, Operację przeprowadzili kardiochirurdzy prof. Marian Zembala i dr Roman Przybylski oraz torakochirurg dr Damian Czyżewski.

  30-31 stycznia 2004 – w Katedrze i Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku ŚAM w Katowicach, przeszczepiono szpik trójce pacjentów jednocześnie. Pochodzący od dawców niespokrewnionych szpik dostarczony został z klinik w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech.

  6 kwietnia 2004 – w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej ŚAM w Katowicach zespół chirurgów pod kierownictwem prof. Lecha Cierpki przeprowadzili pierwszą na Śląsku operację jednoczesnego przeszczepu nerki i trzustki.

  7 lutego 2005 – w Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii ŚAM w Bytomiu przeprowadzono nowatorską operację usunięcia przepukliny oponowo-rdzeniowej u 7-miesięcznego płodu w łonie matki. Operację wykonał zespół lekarzy pod kierownictwem dr hab. Anity Olejek oraz prof. Janusza Bohosiewicza. Dziecko urodziło się 18 marca.

  16 października 2005 – w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej ŚAM w Katowicach, kierowanej przez prof. dr. hab. Lecha Cierpkę przeprowadzono pierwszy na Śląsku udany przeszczep wątroby.

  22 listopada 2005 – lekarze Katedry i Kliniki Neurochirurgii ŚAM w Katowicach-Ligocie, kierowanej przez prof. dr hab. Piotra Bażowskiego, przeprowadzili pierwszy zabieg wszczepienia symulatora mózgu.

  30 marca 2006 – Sejm RP uchwalił ustawę o nadaniu Śląskiej Akademii Medycznej im. Ludwika Waryńskiego w Katowicach nazwy „Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach”.  
  2003 - 2007
 • 2010
    27/01
  #kl

  Zapada decyzja o budowie nowoczesnego Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej

  13–14 czerwca 2008 – rektor SUM, prof. dr hab. Ewa Małecka-Tendera, została wybrana przewodniczącą Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych na kadencję 2008–2012 w trakcie posiedzenia Prezydium KRAUM w Bydgoszczy.

  13 lipca 2008 – w Katedrze i Oddziale Klinicznym Chirurgii i Transplantologii w Zabrzu przeprowadzono pierwszą w Polsce transplantację serca u niemowlęcia (operatorzy: dr n. med. Roman Przybylski i dr n. med. Jacek Pająk).

  26 listopada 2008 – w Katedrze i Oddziale Klinicznym Chirurgii i Transplantologii w Zabrzu przeprowadzono pionierski zabieg przezkoniuszkowego małoinwazyjnego wszczepienia sztucznej zastawki aortalnej (biologicznej). Nowa metoda nie wymagała zatrzymania pracy serca ani otwierania klatki piersiowej.

  22 grudnia 2008 – lekarze z Oddziału Klinicznego Kardiologii Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii w Zabrzu oraz III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii, jako pierwsi w Polsce dokonali wymiany poprzez tętnicę udową zastawki aortalnej.

  9 stycznia 2009 – w Katedrze i Oddziale Klinicznym Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej SUM w Zabrzu przeprowadzono pierwszy na Śląsku i drugi w Polsce zabieg wszczepienia zastawki płucnej bez otwierania klatki piersiowej (operatorzy dr hab. Małgorzata Szkutnik i dr n. med. Jacek Kusy).

  27 stycznia 2010 – prorektor ds. klinicznych SUM prof. dr hab. Przemysław Jałowiecki podpisał umowę z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji na sfinansowanie w ramach XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko budowy Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach-Ligocie.

  26 października 2010 – wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę kampusu Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.

  26 lutego 2011 – stażyści z SUM uzyskali najwyższy poziom zdawalności w kraju Lekarskiego Egzaminu Państwowego.

  24 września 2012 – odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
  2008 - 2012
 •    
  #kl

  SUM otrzymuje prestiżowe logo HR

  7 stycznia 2013 – odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Biblioteki Głównej SUM. Stan księgozbioru wynosi ponad 140 tys. woluminów książek oraz ponad 30 tys. woluminów czasopism naukowych. Dostępnych jest ponad 30 elektronicznych baz związanych z medycyną i naukami pokrewnymi.

  9 stycznia 2014 – w Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii przeprowadzono zabieg Gamma Knife u najmłodszej pacjentki w Polsce.

  Rok 2015 – Urząd Patentowy RP zatwierdził dwa wynalazki, które powstały przy udziale prof. dr hab. n. med. Jacka Kasperskiego, Prodziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, kierownika Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego SUM.

  1 marca 2016 – dwa szpitale Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii oraz SP Centralny Szpital Kliniczny im. prof. K. Gibińskiego w Katowicach połączyły się tworząc Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

  U progu nowego roku akademickiego Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach zmienia swój wizerunek. Modyfikacji uległy zarówno herb, jak i logo Uczelni, które uzyskało prosty, nowoczesny wygląd.

  W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach powstała nowa pracownia rezonansu magnetycznego z najnowszym w Polsce aparatem rezonansu magnetycznego.

  Stymulatory nerwu błędnego wszczepili dwojgu pierwszym pacjentom lekarze w Szpitalu Klinicznym nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego — Górnośląskim Centrum Medycznym (GCM) w Katowicach.

  15 marca 2017 – w Oddziale Klinicznym Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, mieszczącym się w Szpitalu Kolejowym w Katowicach, zespół pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Edwarda Wylęgały wykonał pierwsze w Polsce zabiegi ultradźwiękowej plastyki ciała rzęskowego ( ang Ultrasound Ciliary Plasty- UCP).

  Unikatowy w skali światowej zabieg polegający na uszczelnieniu perforacji wolnej ściany lewej komory serca i przezskórnego leczenia ciężkiej niewydolności zastawki mitralnej wykonali kardiolodzy w SPSK nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. L. Gieca.

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach dołączył do elitarnego grona instytucji, które uzyskały prestiżowe Logo HR Excellence in Research, nadawane przez Komisję Europejską instytucjom prowadzącym działalność badawczo-rozwojową.
  2013 - 2017
CDN 🙂
Copyright © 2017. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach