20 marca – rozporządzeniem Rady Ministrów została powołana Akademia Lekarska w Bytomiu, ósma wyższa szkoła medyczna w Polsce.

Kwiecień – pierwszym dyrektorem administracyjnym Akademii mianowany został dr Marian Geisler, który pełnił tą funkcję do lutego 1951 r.

Czerwiec – powstał Oddział Stomatologiczny. Jego organizatorem był prof. dr hab. Mieczysław Jankowski.

8 czerwca – dekretem Prezydenta Rzeczpospolitej powołano pierwsze władze Akademii. Rektorem został mianowany prof. dr hab. Brunon Nowakowski, Prorektorem – prof. zw. dr hab. Franciszek Groer, Dziekanem Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologicznego – prof. zw. dr. Hab. med. Tadeusz Pawlikowski, Prodziekanem – prof. nadzw. dr hab. Mieczysław Jankowski.

Lipiec – w Rokitnicy powstała Biblioteka, której organizatorem i pierwszym dyrektorem był dr n. hum. Marian Wolańczyk.

16 sierpnia – odbyło się pierwsze posiedzenie Senatu Śląskiej Akademii Medycznej.

3-20 września – przeprowadzono pierwsze egzaminy wstępne, przyjęto 231 kandydatów, w tym 96 na Oddział Stomatologiczny.

20 października – odbyły się w Rokitnicy pierwsze wykłady pierwszego roku medycyny i stomatologii w uruchomionych zakładach fizyki, chemii ogólnej, anatomii prawidłowej i histologii oraz katedrach przysposobienia lekarskiego i socjologii politycznej.

Listopad – studentom udostępniono pierwszy dom akademicki w Rokitnicy, w którym było 198 miejsc.

20 listopada – zainaugurowano pierwszy rok akademicki Akademii Lekarskiej w Rokitnicy.

Copyright © 2017. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach