Styczeń – Komisja Ministerstwa Zdrowia zaakceptowała plan lokalizacji Akademii w Katowicach. Przewidywał on budowę w Katowicach-Ligocie zespołu klinicznego, zakładów teorii medycyny oraz dwóch domów studenckich. Zdecydowano ponadto o przekazaniu na potrzeby bazy klinicznej Akademii Szpitala Miejskiego nr 4 przy ul. Francuskiej 20/24 oraz budynku użytkowanego przez Wydział Zdrowia Wojewódzkiej Rady Narodowej przy ul. Reymonta 8, a także – na potrzeby administracji uczelnianej – budynku przy ul. Poniatowskiego 15.

30 czerwca – Wojewódzka Rada Narodowa w Katowicach podjęła uchwałę nr 9/58 w sprawie utworzenia Wydziału Farmaceutycznego w ŚAM.

Październik – w trakcie uroczystości inauguracyjnej roku akademickiego oraz obchodów jubileuszu 10-lecia ŚAM Władze Uczelni po raz pierwszy wystąpiły w togach. Rektor prof. Witold Zahorski otrzymał z rąk przewodniczącego Rady Narodowej, zdobne w srebrne orły i herby województwa, insygnia władzy akademickiej.

Podczas Międzynarodowej Konferencji Ekspertów w Genewie przyjęto pierwszą międzynarodową klasyfikację radiologiczną pylic, na podstawie wzorca radiolograficznego pylic opracowanego przez prof. Witolda Zahorskiego. Profesor jest także autorem klasyfikacji chorób zawodowych płuc.

Copyright © 2017. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach