Pod kierunkiem i nadzorem dr. n. med. Leszka Gieca powstały pierwsze w regionie stanowiska intensywnej opieki kardiologiczno-internistycznej.

Na zlecenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Ubezpieczeń Społecznych prof. Witlod Zahorski opracował raport o formach readaptacji oraz odszkodowań przyznawanych chorym na pylicę w różnych krajach.

Copyright © 2017. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach