Marzec – w Klinice Okulistyki w Katowicach dokonano pierwszego w Polsce przeszczepu rogówki.

Copyright © 2017. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach