Luty – prof. dr hab. Bolesław Gwóźdź z Katedry Fizjologii ŚAM oraz dr Rajmund Brzoza z Centrum Rehabilitacji w Reptach Śląskich zastosowali oryginalna metodę zastępczego sprężenia zwrotnego do usprawniania niedowładu kończyn u chorych po udarach mózgowych.

18 maja – pionierzy kadry naukowo-dydaktycznej ŚAM, profesorowie Witold Zahorski oraz Stanisław Jóźkiewicz, otrzymali tytuły doktorów honoris causa.

Sierpień – rektorem ŚAM został prof. zw. dr hab. Franciszek Kokot.

Copyright © 2017. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach