18-22 marca – odbyły się pierwsze w historii ŚAM wybory do Samorządu Studenckiego.

22 kwietnia – prof. zw. dr hab. Jerzy Zieliński oraz prof. zw. dr hab. Antoni Aroński zostali doktorami honoris causa ŚAM.

Prof. Kornel Gibiński jako pierwszy został uhonorowany najwyższym odznaczeniem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego „Gloria Medicinae”. W tym samym roku odznaczenie to otrzymali również prof. Franciszek Kokot oraz Zbigniew Religa.

Copyright © 2017. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach