Prof. dr hab. Zbigniew Religa został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego.

Styczeń – Wojewoda katowicki oraz Minister Zdrowia podpisali porozumienia w sprawie przekazania ŚAM inwestycji centralnej pod nazwą „Budowa Szpitala Zabrze-Gliwice” na potrzeby budowy Akademickiego Centrum Medycznego, które miało stanowić nowoczesną bazę kliniczną Wydziału Lekarskiego w Zabrzu.

Luty – w Katedrze i Klinice Hematologii w Katowicach dokonano – pod kierownictwem prof. dr. hab. Jerzego Hołowieckiego – pierwszego w Polsce allogenicznego przeszczepu szpiku kostnego. Pacjentka – Urszula Jaworska – po powrocie do zdrowia założyła bank niespokrewnionych dawców szpiku.

6 października – tytuły honorowych doktorów ŚAM otrzymali prof. zw. dr hab. Kazimierz Dux, oraz prof. zw. dr hab. Mieczysław Luciak.

Copyright © 2017. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach