25 marca – w kierowanym przez prorektora ds. nauki, prof. dr. hab. Aleksandra Sirenia, Ośrodku Diagostyki i Terapii Laserowej Nowotworów, działającym przy Szpitalu Specjalistycznym w Bytomiu, przeprowadzono nowatorski zabieg zniszczenia komórek nowotworowych przy wykorzystaniu dożylnie podanego fotouczulacza, światłowodu i lasera.

18 kwietnia – w wyborach władz na kadencję 2002-2005 Uczelniane Kolegium Elektorów powtórnie wybrało na urząd rektora ŚAM prof. zw. dr hab. Tadeusza Wilczoka.

18 lipca – w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach-Ligocie przeprowadzono pierwszy na Śląsku zabieg wszczepienia nerwu błędnego 12-letniej dziewczynce chorującej na padaczkę. Zespołem lekarzy kierował dr Marek Madera, adiunkt Katedry i Kliniki Chirurgii Dziecięcej.

30 sierpnia – w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu dwa zespoły, kardiochirurgiczny i nefrologiczny, wykonały z sukcesem pierwszą w Polsce jednoczesną transplantację serca i nerki. Zespołem kardiochirurgów kierował dr Roman Przybylski, a transplantację nerki wykonał zespół chirurgów pod kierownictwem prof. Lecha Cierpki.

1 października – prof. zw. dr hab. Andrzej Szczeklik został uhonorowany tytułem doktora honoris causa ŚAM.

5-7 oraz 11-13 października – w zabrzańskiej Katedrze i Klinice Hematologii Dziecięcej o Chemioterapii ŚAM, kierowanej przez prof. dr hab. Danutę Sońtę-Jakimczyk, przeprowadzono skutecznie i bez powikłań pierwsze na Śląsku zabiegi leukaferezy u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową.

25 października – rektor ŚAM zainaugurował pierwszy rok akademicki na Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu.

15 listopada – odznaczeniem „Gloria Medicinae” zostali uhonorowani dr Lucyna Urbańska-Bonenberg oraz prof. zw. dr hab. Gerard Jonderko.

Copyright © 2017. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach