18 i 22 stycznia – w Katedrze i Oddziale Klinicznym Neurochirurgii ŚAM w Sosnowcu, kierowanej przez prof. dr. hab. Henryka Majchrzaka, przeprowadzono pierwsze w Polsce operacje nowotworu mózgu z wykorzystaniem trójwymiarowego obrazu wychodzących z kory mózgowej włókien nerwowych.

2 lutego – dr hab. Marek Wites, adiunkt Katedry i Kliniki Kardiologii Dziecięcej ŚAM przeprowadził w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach-Ligocie zabieg ratujący życie kazachskiemu chłopcu z wrodzoną wadą serca.

2 marca – w Auli A3 w Katowicach-Ligocie odbyła się uroczystość nadania tytułu honoris causa ŚAM prof. zw. dr. hab. Mieczysławowi Chorążemu, emerytowanemu kierownikowi Zakładu Biologii Nowotworów Centrum Onkologii w Gliwicach.

30 marca – Sejm RP uchwalił ustawę o nadaniu Śląskiej Akademii Medycznej im. Ludwika Waryńskiego w Katowicach nazwy „Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach”.

17 kwietnia – prof. dr hab. Ewa Małecka-Tendera została wyróżniona tytułem profesora honoris causa Państwowego Uniwersytetu Medycznego im. I. Horbaczewskiego w Tarnopolu.

21 maja – ustawę o zmianie nazwy ŚAM na Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach podpisał Prezydent RP.

15 czerwca – w Katowicach-Ligocie odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa ŚAM prof. dr. hab. Edwardowi Bańkowskiemu.

20 czerwca – mocą ustawy z 30 marca 2007 r., ogłoszonej w dniu 5 czerwca 2007 r. nastąpiła zmiana nazwy Uczelni na Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Copyright © 2017. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach