7 stycznia – odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Biblioteki Głównej SUM. Stan księgozbioru wynosi ponad 140 tys. woluminów książek oraz ponad 30 tys. woluminów czasopism naukowych. Dostępnych jest ponad 30 elektronicznych baz związanych z medycyną i naukami pokrewnymi.

Pierwsza w Polsce operacja zaćmy z wszczepieniem soczewki bioanalogicznej, umożliwiającej wyraźne widzenie do dali i z bliskiej odległości, została przeprowadzona w szpitalu klinicznym przy Ceglanej w Katowicach. Soczewka kształtem i materiałem, z jakiego została wykonana, jest zbliżona do soczewki naturalnej maksymalnie jak pozwala na to współ- czesna nauka i technologia.

Zespół lekarzy z Kliniki Urologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Paradysza wykonał pierwszą w Polsce operację wszczepienia hydraulicznej, trzyczęściowej protezy prącia pacjentowi z zaburzeniami erekcji.

1 marca – w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM rozpoczęły się I Wojny Symulacyjne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Do rywalizacji stanęły dwie drużyny. Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu reprezentowali: Marlena Wieprzycka, Karolina Snopek, Mateusz Machura i Adam Wojtaszczyk z Wydziału Lekarskiego w Katowicach w zawodach wzięli udział: Mateusz Bukański, Maciej Juśko, Paweł Jonarski i Rafał Pindelski.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 SUM w Katowicach został laureatem pierwszej edycji Konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia.

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie przyznało Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w Katowicach Medal Ludziom i Ojczyźnie, jako wyraz najwyższego uznania i wdzięczności. Medal na ręce JM Rektora prof. Przemysława Jałowieckiego przekazał podczas uroczystości odnowienia dyplomów prof. Jerzy Jurkiewicz.

Na wniosek JM Rektora prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego i Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej otrzymał z rąk prof. Barbary Kudryckiej, minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. dr hab. n. med., wielokrotny doktor honoris causa Franciszek Kokot.

29 października – przy Klinice/Oddziale Hematologii i Transplantacji Szpiku mieszczącej się w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach otwarto mieszkanie dla pacjentów po przeszczepach szpiku.

16 listopada – odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Pierwszego Wieku. Zajęcia rozpoczęło dwadzieścioro dzieci w wieku 11-13 lat. Studentów powitali: Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik, Dziekan WNoZ prof. Violetta Skrzypulec-Plinta oraz Prodziekan Wydziału dr hab. n. hum. Lesław Niebrój.

3 grudnia – w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym im. Prof. Kornela Gibińskiego SUM w Katowicach przeprowadzono pierwsze na Śląsku zabiegi z użyciem NanoKnife. Urządzenie zostało użyczone przez producenta. NanoKnife służy do niszczenia komórek nowotworowych za pomocą prądu elektrycznego.

Copyright © 2017. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach