Patronat Honorowy

 

Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pan Jarosław Gowin

 

Ministerstwo Zdrowia

Marszałek  Województwa Śląskiego
Pan Wojciech Saługa

Prezydent Miasta Katowice
Pan Marcin Krupa

Prezydent Miasta Sosnowca
Pan Arkadiusz Chęciński

Prezydent Miasta Zabrze
Pani Małgorzata Mańka-Szulik

Prezydent Miasta Bytom
Pan Damian Bartyla

Patronat Merytoryczny

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
Pan Jacek Kozakiewicz
   

Przewodnicząca Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
Pani Anna Janik

Patronat Medialny

Copyright © 2017. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach