Szanowni Państwo,

W tym roku Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach obchodzi 70-lecia swojego istnienia. To ważne święto dla społeczności akademickiej, które jest posumowaniem pewnego etapu rozwoju naszej Alma Mater.

Oddając klimat towarzyszący powołaniu Uczelni należy wspomnieć, że myśl o założeniu akademii lekarskiej na Śląsku kiełkowała już w okresie międzywojennym. Wówczas to podjęto usilne starania, aby przenieść na Śląsk Polski Wydział Lekarski z Uniwersytetu w Edynburgu w Szkocji, gdyż Wydział ten tworzyli polscy lekarze naukowcy, których losy wojenne rzuciły do Anglii. Planowano nie tylko relokację całej kadry, ale także sprzętu naukowo-dydaktycznego, włącznie z dobytkiem działającego tam Szpitala imienia Ignacego Paderewskiego. Niestety pomimo znacznego zaawansowania rozmów – z powodów politycznych – starania te nie powiodły się.

Po wojnie od zamysłu do uruchomienia Akademii Lekarskiej w Bytomiu upłynęły 3 lata. W 1945 roku wydano Memoriał, który nawoływał do powołania do życia Akademii Społeczno-Lekarskiej, a w 1948 roku Rada Ministrów wydała Rozporządzenie powołujące Akademię Lekarską w Bytomiu z Wydziałem Lekarskim i Oddziałem Stomatologicznym. Uruchomienie Akademii było przełomowym wydarzeniem w powojennej historii Śląska. Byliśmy wtedy ósmą szkołą medyczną istniejącą w Polsce obok takich ośrodków jak: Kraków, Warszawa, Wrocław, Poznań, Łódź, Gdańsk i Szczecin.

Sukces Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, jego dynamiczny rozwój i dzisiejsza pozycja na mapie polskiej medycyny jest sukcesem ludzi, którzy go tworzyli. Na przestrzeni lat takich osób – mistrzów i nauczycieli dla kolejnych pokoleń – było i jest bardzo wielu.

Mieliśmy szczęście spotkać na swej drodze profesorów: Zbigniewa Hermana, Witolda Niepołomskiego, Witolda Zahorskiego, Kornela Gibińskiego, Józefa Gasińskiego, Leszka Gieca, Stanisława Szyszko, Franciszka Kokota i wielu innych, których nie sposób wymienić. Patrząc z perspektywy tego, czym współcześnie dysponujemy, zadajemy sobie pytanie – jak w tym trudnym okresie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych udało im się tak wiele osiągnąć. Ich osiągnięcia stanowią bowiem kamienie milowe w rozwoju polskiej medycyny.

Dziś – podobnie jak przed laty – mamy ambicję, by mieć realny udział w dokonującym się postępie nauk medycznych. Zmiany cywilizacyjne wpływają na kierunek prowadzonych badań naukowych także w naszym Uniwersytecie. Kardiologia, onkologia oraz medycyna regeneracyjna to niewielka część obszarów badawczych, którymi się aktualnie zajmujemy. Stanowią one dziedziny priorytetowe, tak na poziomie krajowym, jak i europejskim.

Lata ciężkiej pracy i umacniania pozycji naukowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zaowocowały w tym roku dwoma ważnymi wyróżnieniami: SUM, jako jedyna medyczna uczelnia z Polski, został uwzględniony w tegorocznym zestawieniu Academic Ranking of World Universities znanym jako Lista Szanghajska (ARWU World Top 500 Candidates 2017). Dołączyliśmy także do elitarnego grona instytucji, które uzyskały prestiżowe Logo HR Excellence in Research, nadawane przez Komisję Europejską instytucjom prowadzącym działalność badawczo-rozwojową. Śląski Uniwersytet Medyczny osiąga także czołowe miejsca w obszarze efektywności naukowej, a obecna liczba cytowań przekroczyła 175 tys.

Patrząc na warunki, w jakich obecnie kształcą się studenci naszej uczelni, śmiem twierdzić, że dokonaliśmy wręcz skoku cywilizacyjnego – Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach, Centrum Dydaktyczne Wydziału Farmaceutycznego – to tylko niektóre inwestycje, które przeniosły nauczanie w XXI wiek. Nie ustajemy w wysiłkach by uczynić naszą uczelnię jeszcze bardziej nowoczesną i otwartą. Tworzymy kolejne centra symulacji w Zabrzu i Katowicach. W Zabrzu-Rokitnicy trwa gruntowny remont i przebudowa budynków kampusu, będąca największą inwestycją od czasu powstania kompleksu.

W najbliższym czasie rozpoczniemy realizację Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Silesia LabMed, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Powstanie sieć nowoczesnych laboratoriów specjalistycznych, posadowionych na bazie istniejącej i stworzonej w ramach niniejszego projektu infrastruktury Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i w Zabrzu.

Również baza kliniczna w niczym nie przypomina tej sprzed 70 lat. Obecnie studenci mają możliwość zapoznania się z najbardziej zaawansowanym technologicznie sprzętem, jaki jest wykorzystywany w diagnostyce i leczeniu pacjentów, takim jak m.in. PET-CT, rezonans magnetyczny i tomograf komputerowy, akceleratory liniowe oraz Gamma Knife – wyjątkowo precyzyjne urządzenie służące do leczenia zmian nowotworowych w mózgu.

Uczelnia także stawia w nowe technologie. Dzięki podpisanemu listowi intencyjnemu z Asseco Poland, SUM będzie pierwszą uczelnią w Polsce, która zapewni przyszłym lekarzom możliwość praktycznego zapoznania się także z systemami informatycznymi wykorzystywanymi w szpitalach.

Wygodny dostęp do zasobów cyfrowych uczelni, platforma e-learningowa, wykorzystanie technologii obrazu 3d oraz możliwość przygotowywania się do egzaminów za pomocą smartfonu dzięki stworzonej w SUM aplikacji MedicLearn – otwierają przed studentami nowe perspektywy zdobywania wiedzy i doświadczenia.

70-lecie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach to doskonała okazja, by podziękować wszystkim zaangażowanym w powstanie i rozwój Uniwersytetu za sumienną i pełną oddania pracę. Życzę wszystkim pracownikom, studentom i doktorantom dalszych sukcesów naukowych i dydaktycznych oraz zapraszam do wspólnego świętowania.

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Copyright © 2017. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach